Wybierz język: 

Litania do bł. brata Karola

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas


Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami


Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Józefie, módl się za nami
Błogosławiony bracie Karolu, módl się za nami
Wytrwale poszukujący Prawdy,
Mężu o dziecięcym sercu, przyjmującym dobroć Ojca,
Żarliwy miłośniku Ewangelii,
Bracie Jezusa i wszystkich ludzi,
Oblubieńcze Syna Bożego, któremu oddałeś całe swoje serce,
Wzorze posłuszeństwa wobec przełożonych i woli Bożej,
Misjonarzu zapomnianych plemion saharyjskich,
Miłośniku Jezusa ubogiego,
Wielki Czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Ty, który upodobałeś sobie tajemnicę ukrytego życia świętej Rodziny w Nazarecie,
Apostole przyjaźni, dobroci, szacunku i czułej miłości do ludzi,
Głosie ubogich i uciskanych,
Ojcze duchowości życia kontemplacyjnego pośrodku świata,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módl się za nami, błogosławiony bracie Karolu,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, nasz umiłowany Ojcze, w swojej wielkiej miłości posłałeś na świat swojego Syna, aby przez 30 lat żył w Nazarecie jak jeden z nas, aby pracował, zarabiając
w pocie czoła na chleb i dzielił z nami nasz los. W ten sposób nadał codzienności ukierunkowanej na Ciebie zbawczą wartość. Dziękujemy Ci za ten dar, który tak bardzo przemienił życie Karola de Foucauld. Dziękujemy za świadectwo jego życia i za jego wstawiennictwem prosimy Cię o łaskę przeżywania naszego codziennego życia z miłości do Ciebie i do braci.

Prosimy o to przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Brata i Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do bł. brata Karola - pobierz PDF

Copyright® 2016-2017 Pustelnia de Foucauld [Szczecin Skolwin]